Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de informatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen zich onjuist- of onvolledigheden voordoen. Derhalve kan RIJNGAS B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik hiervan. RIJNGAS B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor sites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die naar deze site verwijzen.

RIJNGAS B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging voor deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

RIJNGAS B.V. garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt, strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden zal worden doorgegeven. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om een zo goed mogelijke service te verlenen. Niet persoonlijke informatie, zoals suggesties en idee├źn, zijn niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt.


RIJNGAS B.V.
Norbert Romijn

Website ontwerp door Haeyn Media | Websites die gevonden worden
Webdesign, Gevonden worden & Web Analytics