FireDeTec

Minder brandrisico door gebruik FireDetec systeem

 

Heftrucks maken gebruik van verschillende krachtbronnen, zoals diesel gas en stroom.
Welke aandrijving er ook wordt toegepast, het risico dat brand kan ontstaan in een heftruck is aanwezig. Bij een door een brandstofmotor aangedreven heftruck, is iedereen er zich van bewust dat er een potentieel risico is. Wat men zich niet realiseert is dat bij elektrisch aangedreven heftrucks ook een potentieel risico op ontbranding is. Kritisch is bijvoorbeeld de tijd dat een elektrisch aangedreven heftruck aan de lader staat. Dit gebeurt vaak als er geen verdere activiteiten zijn en de locatie verlaten is. Er is veel aangelegen om brand, veroorzaakt door heftrucks in een zo vroeg mogelijk stadium te doven. Bij een kleine brand, zoals beginnende branden bij heftrucks, is dit relatief eenvoudige te realiseren, mits er een systeem is wat een beginnende brand volledig automatisch kan doven.
Rijngas levert systemen die men kort zou kunnen beschrijven als een mini volautomatische sprinkler installatie die gemonteerd wordt in de heftruck op kritische locaties waar brand kan ontstaan.

 

Wat is brand?

 

dit is een chemische reactie onder afgifte van:

►Warmte
►Rook
►Licht verschijnselen
►Is ongewenst
►Veroorzaakt veel schade
►Kan zich ongehinderd uitbreiden

 

Wat is nodig om brand te krijgen?

branddriehoek.jpg

 

 

Hiervoor zijn een aantal factoren voor nodig, namelijk

►Zuurstof ( O2)
►Brandbare stof
►Ontbrandingstemperatuur

 

 

Dit noemt men ook wel de branddriehoek, buiten deze drie factoren zijn er nog twee factoren die dit proces beïnvloeden, namelijk de positieve katalysator en de juiste mengverhouding.

Hoe kan men een brand blussen d.m.v. het FireDetec systeem?

Door dit proces te beïnvloeden kan men de brandblussing bewerkstelligen, dit is geheel afhankelijk van de blusstof en de eigenschappen hiervan.

Rijngas levert systemen die brandblussing realiseren door verlaging van het zuurstofpercentage van ca 21% naar ca 15%. Bij dit zuurstofpercentage is geen brand meer mogelijk en zal de beginnende brand doven. De brandblussing, dus verlaging van het zuurstofpercentage, wordt uitgevoerd met een brandblusmiddel dat geen nevenschade veroorzaakt, namelijk FE-36.
Dit blusmedium heeft namelijk de eigenschappen om bij de brand, warmte opnemend vermogen te genereren en de chemische reactie van de brand zodanig te beïnvloeden dat de brand geblust word.


Hoe komt op het juiste moment het blusmiddel beschikbaar?

Op de heftruck wordt een romp gemonteerd met blusmiddel. In de meest brandkritische delen van de heftruck, zoals bij de motor en de batterijen, wordt er een flexibele slang deskundig gemonteerd. De slang wordt onder stikstofdruk gezet. Aan het eind van de flexibele leiding wordt een zogenaamde "end off line adapter" geplaatst met een meter om de aanwezige druk in de slang te kunnen controleren. De flexibel slang is van een zeer speciaal type, welke bij een temperatuur van ca 80° C smelt. Indien er een kleine brand ontstaat, smelt lokaal de slang en valt de stikstofdruk weg. Een speciaal ventiel op de romp van het blusmiddel registreert deze drukval en laat het blusmiddel vrij komen. Daar waar de flexibele slang is doorgesmolten, zal het blusmiddel vrijkomen en de beginnende brand doven. Omdat de brand in een zeer vroeg stadium wordt bestreden, blijft de schade sterk beperkt en komt het zelfs voor dat de brand niet wordt waargenomen.

Hoe is het geregeld met de inbouw en het onderhoud van het FireDetec systeem?

Hoewel het systeem een relatief eenvoudig werkingsprincipe heeft, is het van zeer groot belang dat de inbouw optimaal wordt gedaan en dat er jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd.
De inbouw wordt georganiseerd door de firma Berki uit Wijchen. Deze firma is gespecialiseerd in brandbeveiliging en heeft meerdere servicemedewerkers in geheel Nederland beschikbaar. De optie bestaat om het systeem in Wijchen te laten inbouwen, of de inbouw te laten uitvoeren op de locatie.
In het zicht van de heftruckchauffeur wordt een drukmeter gemonteerd. Zo lang deze drukmeter in het groene bereik staat is er geen onderhoud aan het systeem nodig.
Mocht deze drukmeter niet meer in het groene bereik zijn, is er onderhoud noodzakelijk. Standaard is er jaarlijks onderhoud nodig. Ook dit onderhoud wordt automatisch uitgevoerd door de firma Berki, de klant wordt vooraf geïnformeerd en hoeft zelf geen verdere acties te ondernemen. Indien gewenst kan de firma Berki tijdens het service bezoek ook reguliere brandblusapparatuur controleren.

Ervaringen FireDetec systeem

Het FireDeTec systeem is in zeer nauwe samenwerking met één van de grootse heftruckleveranciers ontwikkeld en getest.
Ook in Nederland zelf, zijn al meerdere heftrucks voorzien van deze moderne en betrouwbare technologie.


Toegevoegde waarde FireDetec

Het FireDeTec systeem is een zeer geavanceerd brandblussysteem wat en beginnende brand bij heftrucks volautomatisch blust.

Dit geeft de volgende voordelen voor de klant:

* Een volledig automatisch systeem.
* Geschikt voor alle type heftrucks, zowel diesel, gas of elektrische aandrijving.
* Geen spanning of andere externe voorzieningen nodig.
* Professionele inbouw door specialisten.
* Inbouw op de locatie mogelijk.
* Regulier jaarlijks onderhoud, eventueel te combineren met onderhoud van andere brandblusapparatuur.
* In het zicht van de heftruckchauffeur is een drukmeter zichtbaar, indien deze binnen het groen bereik is is het systeem in orde en operationeel.
* Een beginnende brand wordt automatisch gedoofd.
* Schade aan heftruck wordt tot een absoluut minimum gereduceerd.
* Mogelijk tot reductie van de brandverzekering

 

 

 

 

 

 

 

 

Website ontwerp door Haeyn Media | Websites die gevonden worden
Webdesign, Gevonden worden & Web Analytics