H.C.S staat voor heftruck comfort systeem. (Heftruckgas in lichtgewicht aluminium flessen)

Heftruck Comfort Systeem

Rijngas heeft het H.C.S.-concept geïntroduceerd met als doelstelling een probleemloze en veilige LPG (propaan) voorziening te hebben zonder dat onze klanten investeringen of onderhoud moeten plegen. Onze klant hoeft niet te investeren in flessen en heeft geen verdere operationele kosten. Bovendien is Rijngas verantwoordelijk voor de keuringen en het onderhoud van de flessen. De leveringen worden uitgevoerd door professionele transportbedrijven, volgens alle geldende richtlijnen zoals ADR. Wij hebben een landelijk dekkend, logistiek netwerk en komen dus ook bij u in de buurt!

Het concept kan worden toegepast bij bedrijven die slechts één of twee heftrucks in gebruik hebben, maar ook bij bedrijven die een uitgebreide vloot aan heftrucks in gebruik hebben.De omschakeling naar dit concept is zeer eenvoudig en wordt door RIJNGAS begeleid.

Concept

HCS staat voor heftruck comfort systeem. De doelstelling van dit concept is om een volledige service te bieden aan bedrijven die gebruik maken van LPG aangedreven heftrucks.
In het verleden werd het noodzakelijke LPG vaak door de klant gehaald bij een LPG wegstation. De gebruiker had zijn eigen LPG tanks en vervoerde deze naar het tankstation en vulde ze daar zelf af. Er zijn vraagtekens te zetten bij deze manier om de heftrucks van gas te voorzien. Zo zijn de stalen tanks zwaar en mogen volgens de Arbo norm niet door één persoon getild worden. Bovendien is de gebruiker verantwoordelijk voor het onderhoud en de keuringen van de LPG tanks. Het vervoer naar en van het tankstation werd meestal niet uitgevoerd conform de daarvoor gelden wetgeving.

Er waren dus voldoende redenen om met een complete service te komen voor klanten die gebruik maken van LPG aangedreven heftrucks. Klanten van Rijngas hoeven zich totaal geen zorgen te maken over het LPG voor de heftrucks. Rijngas zet uiterst lichte aluminium flessen in waarvoor de klant een minimale huur betaalt. De flessen worden door Rijngas onderhouden, bij iedere vulling gecontroleerd en tijdig herkeurt. Professionele transporteurs die werken met uiterst modern, speciaal uitgerust materiaal en chauffeurs, ruilen de lege flessen om tegen volle. De klanten van Rijngas kunnen zich weer concentreren op hun kernactiviteiten en hebben altijd gas beschikbaar in uiterst lichte, goed onderhouden flessen, zonder hier naar om te kijken.

Veiligheid heeft bij Rijngas een zeer grote prioriteit. Wij onderhouden onze flessen optimaal en zorgen ervoor dat de flessen tijdig herkeurt worden. Iedere keer dat de flessen gevuld worden bij Rijngas, wordt er een inspectie op de fles en de afsluiter doorgevoerd. Het is daarom voor de veiligheid van onze klanten van groot belang dat de flessen uitsluitend door Rijngas gevuld worden. Mocht u weten dat er een fles “illegaal” gevuld wordt door een ander dan Rijngas, verzoeken wij u vriendelijk om ons dat te melden, zodat wij aktie kunnen ondernemen.

De Aluminium Fles

Rijngas is zich er van bewust dat vorkheftrucks vaak onder zware omstandigheden moeten functioneren. Naast een betrouwbaar concept, hebben wij een systeem geïntroduceerd dat alle risico's tot een absoluut minimum heeft beperkt. Er is een groot verschil tussen een "normale" LPG-fles voor gasafname en de fles die gebruikt wordt voor de aandrijving van vorkheftruckmotoren. Voor de aandrijving van verbrandingsmotoren dient u vloeibaar gas te gebruiken.

Gas Fles HCSDit is de reden dat een fles met vloeibaar propaan in een horizontale positie wordt gebruikt. In de fles zit namelijk een stijgbuis gemonteerd die in de vloeibare propaan “dipt” Er bestaat dan ook een groot risico, indien een fles met vloeistofafname wordt aangesloten op een apparaat welk gebruik maakt van dampafname propaangas. De H.C.S- fles zorgt ervoor , dat de kans op verwisseling en ongevallen wordt uitgesloten.

 

In het kader van deze veiligheid heeft het H.C.S.- concept de volgende kenmerken:

 • HCS_kraan De fles is voorzien van een kraan die uniek is. Deze is niet te verwisselen met een "normale" propaanfles.Bovendien is de snelkoppeling direct en onlosmakelijk op deze afsluiter gemonteerd. Adapters zijn dus niet nodig.
 • HCS_rodebandMet een duidelijke rode tekst staat op de fles vermeld dat het hier gaat om een vloeistofafname en een duidelijke rode band geeft nogmaals aan dat het hier niet om een reguliere propaanfles gaat.
 • HCS_kraag_voetringZowel de kraag als de voetring zijn extra verzwaard uitgevoerd, met het oog op de praktijksituatie. Daarbij beschermt de kraag de fles optimaal bij vallen of aanrijdingen.

Deze veiligheidsvoorzieningen zijn uniek voor de aluminium fles en zijn niet aanwezig op andere alternatieven.

Uiteraard zullen de heftruckchauffeurs zelf, het minimale gewicht van deze fles het meest waarderen. De aluminium fles is absoluut de lichtste fles die beschikbaar is. Leeg weegt de fles 7 kg. Bovendien kan de fles 14 kg LPG bevatten. 14 kg propaan is ca. 26,5 L.

De lichtgewicht aluminium fles heeft de mogelijkheid om deze, net als de vroegere stalen tanks, te centreren. Dit heeft als voordeel dat de fles altijd optimaal is gepositioneerd, waardoor de fles volledig kan worden leeg gereden en zeer stabiel is gemonteerd op de heftruck. Rijngas heeft een eigen bracket (flessenhouder) ontwikkeld en kan deze leveren inclusief vast gemonteerde centreerpen.

Rijngas was de eerste op de Nederlandse markt met een alternatieve fles voor de toentertijd in gebruik zijnde zware stalen tanks. Sinds 2000 wordt dit concept probleemloos toegepast.

De overmatige vervuiling die vaak wordt waargenomen bij de inzet van kunststof flessen, zijn bij de inzet van deze fles nog nooit waargenomen. Binnen de heftruckbranche zijn diverse praktijktesten uitgevoerd die dit bevestigd hebben. De heftruckproducenten en leveranciers zijn dan ook overtuigd van dit concept. Vraagt u gerust advies aan uw heftruckleverancier.

De Arbonorm

Het ARBO informatieblad A1-29 Heeft betrekking op de fysieke belasting bij het werk.

Om de aspecten van fysieke belasting te meten bestaan er vele methoden.

Het Amerikaanse National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) heeft een integrale beoordelingsmethode voor tillen ontwikkeld. Via een rekenmodel kan voor een groot aantal arbeidssituaties bepaald worden hoe groot het gewicht van het tillen gewichten zou mogen zijn, zodanig dat de belasting binnen aanvaardbare grenzen blijft. Uitgaande van een ideale tilsituatie mag er een maximale last getild worden van 23 kg. Van een ideale tilsituatie is spraken indien er recht voor het lichaam wordt getild. De te tillen last bijna tegen het lichaam staat en op tafelhoogte (ca 75 cm) en niet meer dan 25 cm ophoog getild moet worden. Deze ideale tilsituatie zal niet gerealiseerd worden bij het verwisselen van LPG vorkheftruck flessen. Indien de tilsituatie niet ideaal is wordt het maximaal te tillen gewicht gereduceerd met reductiefactoren die afhankelijk zijn van de afwijking in vergelijk met de ideale tilsituatie. Een feit is dat er nooit meer door één persoon getild mag worden dan 23 kg.

Een “oude “ stalen LPG tank weegt meer dan 40 kg en mag dus duidelijk niet door één medewerker gewisseld worden. De lichtgewicht aluminiumfles van Rijngas weegt volledig gevuld met 14 kg propaan, 21 kg en blijft hiermee ruim onder de norm van 23 kg. Praktijktesten bij klanten van Rijngas, hebben aangetoond dat bij toepassen van de reductiefactoren het maximale toelaatbare tilgewicht groter was dan het maximale gewicht van 21 kg bij een volledig gevulde aluminium fles.

Uiteraard is iedere situatie specifiek en moet op de werkplek beoordeeld worden.

Door het vervangen van de traditionele stalen tanks door lichtgewicht aluminium flessen, wordt het risico op fysieke overbelasting sterk gereduceerd.

Accijns

Accijns op LPG is opgenomen in de wet op de accijns. Deze wordt geheven op halfzware olie, gasolie, LPG, aardgas en elektriciteit.

LPG is een verzamelnaam voor Liquide Petroleum Gas, alle vloeibaar gemaakte petroleumgassen. Over het algemeen spreekt men dan over propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan.

Met ingang van 1 januari 2010 is over LPG, halfzware olie en gasolie, accijns verschuldigd en komt de energiebelasting op deze produkten te vervallen. De energiebelasting wordt ingebouwd in het accijnstarief. Voor LPG, wordt er overgestapt op een uniform tarief (in de accijns). Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de bestemmingen 'wegverkeer' en 'niet-wegverkeer'.

Op de afleverbonnen en de facturen van Rijngas, staat altijd vermeld dat de bedragen inclusief accijns en COVA zijn.

U bent dus altijd verzekerd van de juiste afdracht.

Toegevoegde Waarde

 • Geen investeringen
 • Uiterst lichte fles van hoogwaardig aluminium, gewicht maar 7 kg
 • Bevat 14 kg propaan. (ca 26,5 liter)
 • Fles weegt volledig gevuld slechts 21 kg
 • Voldoet aan ARBO richtlijn
 • π 0035 keuring
 • Mogelijkheid om de fles middels een centreerpen optimaal te positioneren
 • Altijd gekeurde en goed onderhouden flessen
 • Geen aanpassing aan heftruck noodzakelijk
 • Direct zonder verloop aan te sluiten
 • Waarschuwingsteksten vloeistofafname
 • Vervoer door beroepsvervoerders
 • Juiste accijnsafdracht
 • Uiterst scherpe gasprijzen
 • Geen risico op overmatige vervuiling van de verdampers zoals regelmatig wordt waargenomen bij de inzet van kunststof/composite heftruckflessen
 • Veel referenties beschikbaar
 • Optimale ondersteuning bij milieutechnische, of vergunning technische vragen
 • Rijngas is klantgerichte, dynamische organisatie met een gemotiveerd team
Website ontwerp door Haeyn Media | Websites die gevonden worden
Webdesign, Gevonden worden & Web Analytics