Heftruckgas vulinstallatie (Vloeibaar propaan)

Heftruckgas vulinstallatie

Voor klanten met een vloeibaar propaan gebruik van meer dan ca 50 000 liter per jaar biedt Rijngas de mogelijkheid tot het opstellen van een LPG afvulinstallatie voor heftrucks op het terrein van de klant. De gebruiker huurt deze installatie van Rijngas en hoeft zich geen zorgen te maken over de keuringen of het onderhoud. Een uiterst moderne installatie zorgt er voor dat de heftrucktanks op de gebruikslocatie comfortabel, snel en veilig gevuld worden.

Voor een dergelijke installatie is wel een milieuvergunning vereist. Rijngas zal dit traject professioneel begeleiden.

Concept

Samen met de gebruiker wordt er gekeken of, waar en hoe op het terrein een heftruckgas vulinstallatie opgesteld kan worden. Volgens de PGS 16/S norm dienen er minimale afstanden gerespecteerd te worden. Rijngas kent deze normen in detail en is uitstekend in staat om aan te geven waar een dergelijke installatie opgesteld mag worden.
Indien met de gebruiker een geschikte locatie is vast gesteld wordt de aanvraag van de milieuvergunning volledig door Rijngas begeleid. Onze voorkeur heeft het om vooraf met het concept naar de gemeente te gaan om aan te geven welke normen er aangehouden zijn en uitleg te geven over de aanvraag en/of wijziging van de milieuvergunning. Na de officiële aanvraag duurt het minimaal 12 weken voor een dergelijke vergunning wordt verleend. In de praktijk kan dit wel 4 tot 12 maanden duren.

Als de vergunning is verstrekt bouwt Rijngas de installatie. Nadat er een training is verzorgd voor het bedienend personeel en alle keuringen zijn afgerond wordt de installatie in gebruik genomen.
Het volledige onderhoud en het tijdig uitvoeren van de vereiste keuringen en inspecties is de verantwoordelijkheid van Rijngas. De gebruiker kan snel een veilig de heftrucks voorzien van LPG en heeft verder nergens omkijken naar.
Rijngas voorziet de installatie vaneen systeem waarmee wij in staat zijn om “op afstand” de tankinhoud te controleren en de leveringen te plannen.

De installatie

Een moderne heftruckgasvulinstallatie die voldoet aan de heden ten dagen gestelde strenge eisen, en bestaat uit de volgende, op zichzelf staande componenten.

Tank

heftruck_vul_voorraad.jpgEr wordt gebruik gemaakt van een voorraad tank voor vloeibaar propaan met een bruto inhoud van minimaal 3 000 en maximaal 18 000 liter. Dit is een speciale tank, geschikt voor het afnemen van vloeibaar propaan. Direct naast of onder de tank wordt de pomp gemonteerd met een capaciteit van ca 45 liter per minuut. Deze opvoerpomp zorgt er voor dat de heftrucktanks in een zeer korte tijd gevuld kunnen worden. Rijngas voorziet deze installatie standaard van een modem op de tank waarmee het mogelijk wordt om de tankinhoud volautomatische via het GSM netwerk aan onze logistieke afdeling door te geven. Dit systeem maakt het mogelijk dat de tank altijd tijdig wordt gevuld zonder dat de klant hier omkijken naar heeft.

 

Afleverpunt

heftruck_vul_aflever.jpgDit is de plek waar de tank van de heftruck wordt gevuld. De heftruckchauffeur hoeft alleen maar de slang aan te sluiten op de tank van de heftruck, de knop ingedrukt te houden en binnen één tot twee minuten is de tank weer vol. De vulling stopt automatisch. De slang wordt weer los gekoppeld en de heftruck kan weer langere tijd aan het werk. Omdat de flessen niet verwisseld hoeven te worden wordt er gebruik gemaakt van stalen tank op de heftrucks met een 80 % overvulbeveiliging. Bij voldoende ruimte, kunnen op de heftrucks, tanks worden gebruikt met een volume tot 116 liter. De inzettijd van de heftruck wordt op deze wijze vergroot. Rijngas levert deze tanks en kan u hierover in detail informeren.

 

Schakelkast

heftruck_vul_schakelkast.jpgDe elektrische installatie voldoet aan de NEN 1010 norm. Indien de installatie wordt opgesteld op plaatsen met gasontploffingsgevaar, voldoet de installatie aan NEN 3410. Een dergelijke installatie heeft een groot aantal veiligheidvoorzieningen die zijn ondergebracht in een moderne schakelkast. De installatie wordt voorzien van een noodstop systeem zodat bij eventuele calamiteiten, op verschillende plaatsen de volledige installatie buiten gebruik kan worden gesteld. Een installatiehandboek met gedetailleerde schema’s wordt bij oplevering van de installatie meegeleverd. Indien gewenst kan in de schakelkast een digitaal display geplaatst worden waarop de tankstand kan worden afgelezen. Dit display kan ook gemonteerd worden elders op het terrein.

Accijns

Accijns op LPG is opgenomen in de wet op de accijns. Deze wordt geheven op de halfzware olie, gasolie, LPG, aardgas en elektriciteit.

Lpg is een verzamelnaam voor Liquide Petroleum Gas, alle vloeibaar gemaakte petroleumgassen. Over het algemeen spreekt men dan over propaan, butaan of mengsels van propaan en butaan.

Met ingang van 1 januari 2010 is over LPG, halfzware olie en gasolie, accijns verschuldigd en komt de energiebelasting op deze produkten te vervallen. De energiebelasting wordt ingebouwd in het accijnstarief. Voor LPG, wordt er overgestapt op een uniform tarief (in de accijns). Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de bestemmingen 'wegverkeer' en 'niet-wegverkeer'.

Op de afleverbonnen en de facturen van Rijngas, staat altijd vermeld dat de bedragen inclusief accijns en COVA zijn.

U bent dus altijd verzekerd van de juiste afdracht.

Toegevoegde waarde

 • Geen investeringen
 • Uiterst moderne en veilige installatie
 • Volledige begeleiding van milieuvergunning aanvraag door Rijngas.
 • Onderhoud en keuringen door Rijngas
 • Er kan gevuld worden als de werkzaamheden het toe laten.
 • Zeer korte vultijden door grote pomp capaciteit.
 • Voldoet aan ARBO richtlijn, er hoeven geen tanks verwisseld te worden.
 • De mogelijkheid bestaat om de heftrucks uit te rusten met grotere tank met inhouden tot 116 liter waardoor de inzettijd langer wordt.
 • Geen aanpassing aan heftruck noodzakelijk
 • Automatische voorraadcontrole “op afstand” van de voorraadtank.
 • Klant hoeft geen gas te bestellen, Rijngas vult keurig op tijd, niet te voeg en niet te laat.
 • In vergelijk met flessen veel minder afleveringsbonnen en facturen te controleren.
 • Vervoer door beroepsvervoerders
 • Juiste accijnsafdracht
 • Uiterst scherpe gasprijzen
 • Veel referenties beschikbaar
 • Optimale ondersteuning bij milieutechnische, of vergunningtechnische vragen
 • Rijngas is klantgerichte, dynamische organisatie met een gemotiveerd team
Website ontwerp door Haeyn Media | Websites die gevonden worden
Webdesign, Gevonden worden & Web Analytics