Propaan gas in (lichtgewicht) flessen

Propaan gas in (lichtgewicht) flessen

Rijngas levert propaangas in traditionele stalen flessen en in lichtgewicht aluminium flessen.
Rijngas concentreert haar activiteiten voor wat betreft vloeibaar propaan in flessen, hoofdzakelijk op bedrijven. Onze prijsstructuur en logistiek zijn hier op uitgerust. Particulieren die meerdere flessen per levering afnemen, kunnen wij ook van dienst zijn.
In welke flessen u het vloeibare propaan ook geleverd krijgt, u bent altijd verzekerd van een uitstekend product tegen scherpe condities.

5 kg DIN flessen

Dit is een stalen propaanfles met een leeggewicht variërend van 5 tot 7 kg.5kgdin_fles.jpg

 

 

 

 

 


De fles wordt gevuld met 5 kg vloeibaar porpaan. Dit komt overeen met ca 9,45 liter vloeibaar propaan.
De fles is eigendom van de klant. Omdat iedere propaanfles een keur (toelating) heeft voor 10 jaar neemt de waarde van deze fles in de loop der jaren af. Dit is de reden dat de eigenaar van de fles “keurjaren” moet betalen of terug ontvangt als hij de fles ruilt tegen een fles met een ander keurjaar. Het voordeel van deze fles is dat deze zeer universeel wordt ingezet in verschillende landen waardoor de ruilmogelijkheden groot zijn. Bovendien kan de klant deze fles bij ieder vloeibaar propaan vulstation laten vullen.

11 en 33 kg Statiegeld flessen

Dit zijn stalen propaanflessen met inhouden van 11 en 33 kg vloeibaar propaan. (ca 20,8 en 62,3 liter ). De 11 kg flessen wegen leeg 10,5 – 11,7 kg. De 33 kg flessen wegen leeg 26 – 35 kg.

11-33kg_statiegeld.jpg

 

 

 

 

 


Deze flessen worden volgens een borgsysteem aan de klant beschikbaar gesteld. De flessen blijven altijd eigendom van Rijngas en mogen uitsluitend door Rijngas gevuld worden.
Omdat Rijngas eigenaar van deze flessen is, is Rijngas verantwoordelijk voor het onderhoud en het herkeuren van de flessen. Rijngas statiegeld flessen zijn herkenbaar aan een blauwe kleur (RAL 5017) met een RIJNGAS BV of LASRINGGAS BV opdruk. De flessen met de opdruk Lasringgas zijn nog minimaal in omloop en zullen voor eind 2011 allemaal vervangen zijn door flessen met een RIJNGAS BV opdruk.

Veiligheid heeft bij Rijngas een zeer grote prioriteit. Wij onderhouden onze flessen optimaal en zorgen ervoor dat de flessen tijdig herkeurd worden. Iedere keer dat de flessen gevuld worden bij Rijngas, wordt er een inspectie op de fles en de afsluiter doorgevoerd. Het is daarom voor de veiligheid van onze klanten van groot belang dat de flessen uitsluitend door Rijngas gevuld worden. Mocht u weten dat er een fles “illegaal” gevuld wordt door een ander dan Rijngas, verzoeken wij u vriendelijk om ons dat te melden zodat wij aktie kunnen ondernemen.

11 kg Aluminium flessen

Aluminium is een uitstekend materiaal om propaan drukhouders van te maken. Ondanks het zeer lage gewicht van dit materiaal is het zeer sterk. Middels een uiterst modern proces, laat Rijngas de aluminium flessen produceren. De aluminiumfles voor de recreatieve markt is beschikbaar in een volume van 11 kg.

Het zal duidelijk zijn dat dit lagere gewicht een groot voordeel geeft bij het verwisselen van de fles. Tevens zal het lagere gewicht tijdens de rit voordelen bieden. Omdat de nieuwe aluminiumflessen zijn uitgerust met 2 handvatten in plaats van een ring, kunnen deze meestal wel geplaatst worden in de disselbak. De doorsnee kampeerder heeft met een 11 kg vulling voldoende gas bij zich om een gehele vakantie te overbruggen. Het is dan niet meer noodzakelijk om gedurende de vakantie van fles te wisselen. Naast de gewichtsbesparing heeft de aluminium fles ook het voordeel, dat deze niet kan roesten. Hierdoor bent u verlost van roestkringen in uw kostbare caravan, boot of camper. Deze roestplekken zijn voor u duidelijk zichtbaar, wat niet altijd gerealiseerd wordt is dat deze roestvorming ook in de fles plaats vindt, met als resultaat vervuiling van uw branders.
Door het inzetten van de aluminiumfles behoren deze vervuilingen tot het verleden.
Daarnaast biedt de Aluminium fles de voordelen van de nieuwe Europese keurnorm voor aluminiumflessen .

 

11 kg Aluminium fles

11kg_alu_fles.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Deze fles is optimaal voor het gebruik in caravans.

Omdat de 11 kg aluminiumflessen zijn uitgerust met 2 handvatten in plaats van een ring kunnen deze meestal wel geplaatst worden in de disselbak van een caravan. De doorsnee kampeerder heeft met een 11 kg vulling voldoende gas bij zich om een gehele vakantie te overbruggen. Het is dan niet meer noodzakelijk om gedurende de vakantie van fles te wisselen. Een lege aluminiumfles met een inhoud van 11 kg, weegt 5,4 kg. Een stalen propaanfles met een inhoud van 11 kg weegt ca 12 kg. Naast de gewichtsbesparing, heeft de aluminium fles ook het voordeel dat deze niet kan roesten. Hierdoor bent u verlost van roestkringen in uw kostbare caravan, boot of camper. Deze roestplekken zijn voor u duidelijk zichtbaar. Wat niet altijd gerealiseerd wordt, is dat deze roestvorming ook in de fles plaats vindt, met als resultaat vervuiling van uw branders.
Door het inzetten van de aluminiumfles, behoren deze vervuilingen tot het verleden.

Een Rijngas 11 kg aluminiumfles kost € 140,00 inclusief vulling en BTW

14 kg Aluminium flessen

Voor industriële klanten heeft Rijngas een lichtgewicht aluminium propaanfles beschikbaar met een inhoud van 14 kg propaan . 14 kg propaan komt overeen met ca 26,5 liter.
14_kg_alu.jpg

 

 

 

 

 

 

Deze fles is uitstekend geschikt daar waar regelmatig gasflessen gesjouwd moet worden naar de werkplek. Door de inzet van deze uiterst lichte fles wordt voldaan aan de Arbo norm betreffende de fysieke belasting tijdens werkzaamheden.

Om de aspecten van fysieke belasting te meten bestaan er vele methoden.
Het Amerikaane National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) heeft een integrale beoordelingsmethode voor tillen ontwikkeld. Via een rekenmodel kan voor een groot aantal arbeidssituaties bepaald worden hoe groot het gewicht van de te tillen gewichten zouden mogen zijn, zodanig dat de belasting binnen aanvaardbare grenzen blijft. Uitgaande van een ideale tilsituatie, mag er een maximale last getild worden van 23 kg. Van een ideale tilsituatie is sprake indien er recht voor het lichaam wordt getild, de te tillen last bijna tegen het lichaam staat en op tafelhoogte (ca 75 cm) en niet meer dan 25 cm ophoog getild moet worden. Deze ideale tilsituatie zal niet gerealiseerd worden bij de traditionele stalen flessen. Indien de tilsituatie niet ideaal is, wordt het maximaal te tillen gewicht gereduceerd met reductiefactoren die afhankelijk zijn van de afwijking in vergelijk met de ideale tilsituatie. Een feit is, dat er nooit meer door één persoon getild mag worden dan 23 kg.

De aluminiumfles met heeft een leeggewicht van minder dan 7 kg. Volledig gevuld met 14 kg vloeibaar propaan weegt de fles minder dan 21 kg, zodat deze ruim onder de boven vermelde Arbo norm blijft.
Door het vervangen van de traditionele stalen flessen, door lichtgewicht aluminium flessen, wordt het risico op fysieke overbelasting sterk gereduceerd.

Deze lichtgewicht professionele fles is zeer goed toepasbaar indien propaan meegenomen wordt in een servicebus. Het lage gewicht heeft een positief effect op de maximale belading van de service wagen en het brandstofverbruik.

Een ander duidelijk voordeel is het feit dat aluminium in vergelijk met staal, een veel betere warmtegeleider is, waardoor er altijd een optimale verdamping van vloeibaar naar gasvormig propaan is. Vooral bij koud, nat en vochtig weer zal dit veel minder, of zelfs geen ijsvorming geven zoals nu bij een stalen fles.

Uiteraard roest een aluminiumfles zowel inwendig als uitwendig niet. Het gas zal dan ook altijd vrij blijven van vervuiling, veroorzaakt door inwendige corrosie van het staal. Tevens treft u geen roestplekken aan in de servicewagens door uitwendige corrosie van vooral de voetringen van stalen flessen.

Tenslotte is een aluminiumfles optisch zeer fraai om te zien en geeft deze fles een zeer professionele en vooruitstrevende uitstraling.

Onze klanten hoeven niet te investeren in flessen en hebben geen verdere operationele kosten. Er wordt slechts een minimale huurvergoeding in rekening gebracht voor het in gebruik hebben van deze flessen.
Rijngas is verantwoordelijk voor de keuringen en het onderhoud van de flessen. De leveringen worden uitgevoerd door professionele transportbedrijven, volgens alle geldende richtlijnen zoals ADR. Wij hebben een landelijk dekkend logistiek netwerk en komen dus ook bij u in de buurt!

Veiligheid heeft bij Rijngas een zeer grote prioriteit. Wij onderhouden onze flessen optimaal en zorgen ervoor dat de flessen tijdig herkeurd worden. Iedere keer dat de flessen gevuld worden bij Rijngas, wordt er een inspectie op de fles en de afsluiter doorgevoerd. Het is daarom voor de veiligheid van onze klanten van groot belang dat de flessen uitsluitend door Rijngas gevuld worden. Mocht u weten dat er een fles “illegaal” gevuld wordt door een ander dan Rijngas, verzoeken wij u vriendelijk om ons dat te melden zodat wij aktie kunnen ondernemen .

Website ontwerp door Haeyn Media | Websites die gevonden worden
Webdesign, Gevonden worden & Web Analytics